Grønhaug      Fagområder     Priser     Kontakt                                                                                                       

Telefon 924 28 497

 

Fagområder I Priser I Kontakt

Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo, telefon 924 28 497

E-post: henrik@gronhaug.no

ADVOKAT HENRIK GRØNHAUG

Jeg har arbeidet med erstatning, forsikring og trygd siden 1998 og har omfattende erfaring fra ulike nemnder, Trygderetten, tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett.


Mine klienter er fra hele landet.


Jeg har hovedkontor i sentrum av Oslo og er en del av Advokatfellesskapet Tetzchner & Co.


Har du en sak mot et forsikringsselskap eller NAV er det en fordel med egen advokat med erfaring fra denne type saker. Alene står du svakt.


Mine klienter får normalt dekket sine utgifter til juridisk bistand, se Priser.


Kontakt meg på telefon eller e-post dersom du tror jeg kan hjelpe deg.

Advokat Henrik Grønhaug