Grønhaug      Fagområder     Priser     Kontakt                                                                                                       

Telefon 924 28 497

 

ALENE STÅR DU SVAKT

Jeg arbeider innenfor alle typer erstatning, forsikring og trygd.


Bruker du advokat med erfaring fra erstatning og trygd vil dine muligheter for å vinne frem øke betydelig og erstatningsutbetalingen vil bli vesentlig høyere.


En sak mot et forsikringsselskap er i realiteten en forhandling. Utfallet av forhandlinger bestemmes av styrkeforholdet mellom partene.


Mange er engstelige for kostandene ved bruk av advokat og velger å stå alene. Da står du svakt. Det store flertallet av mine klienter får dekket sine utgifter til juridisk bistand, mer om dette under Priser.


Nedenfor finner du lenker til innledende informasjon om noen av de sakstypene jeg jobber mest med.


Kontakt meg på telefon eller e-post dersom du tror jeg kan hjelpe deg.

Advokat Henrik Grønhaug

Fagområder I Priser I Kontakt

Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo, telefon 924 28 497

E-post: henrik@gronhaug.no