Grønhaug      Fagområder     Priser     Kontakt                                                                                                       

Telefon 924 28 497

 

GENERELL INFORMASJON

Erstatningssaker og forsikringsaker er sammensatte og kompliserte.


Det finnes en rekke forsikringer, erstatningsordninger og trygderettigheter som gir rett til utbetaling ved sykdom eller skade. Disse henger ofte nøye sammen. Det som f.eks. skjer med saken din i NAV vil ofte ha stor betydning for forsikringssaken.


Kontakt lege så tidlig som mulig etter en ulykke. Meld fra så tidlig som mulig der du kan ha forsikringer/rettigheter for å unngå foreldelse og tap av renter.


Utredningen av en sak starter ofte hos NAV. Et forsikringsselskap vil være enig med NAV dersom NAV kommer til at du ikke er ufør på grunn av en ulykke.


Hvis NAV har gitt deg medhold i at plagene dine skylde en ulykke er det derimot ikke like sikkert at selskapet er enig med NAV. Selskapet kan da si at NAV har vurdert feil, ikke har utredet saken godt nok osv, og kanskje foreslå at du blir undersøkt av en av deres leger for å rette opp dette. Konsulter advokat med erfaring fra dette området før du evt følger selskapet råd.


Hva menes egentlig med begreper som ufør? Hvis jeg er delvis ufør, hvordan kommer man frem til riktig uføreprosent? Hvordan skal pensjonen min beregnes? Hvis jeg har tilleggsrettigheter som yrkesskadet etter folketrygden, hvordan beregner man dette? Ved yrkesskadeforsikring; hvordan beregnes denne? Har jeg krav på menerstatning? Hva er menerstatning? Har jeg andre forsikringer gjennom arbeidsgiver, ektefelle, foreldre, kredittkort osv som gir rett til erstatning?


Det store flertallet av mine klienter får dekket sine utgifter til advokat, mer om dette under Priser.


Kontakt meg på telefon eller e-post dersom du tror jeg kan hjelpe deg.

Advokat Henrik Grønhaug

Fagområder I Priser I Kontakt

Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo, telefon 924 28 497

E-post: henrik@gronhaug.no