Grønhaug      Fagområder     Priser     Kontakt                                                                                                       

Telefon 924 28 497

 

HVORDAN DEKKES UTGIFTER TIL JURIDISK BISTAND?

Den først konsultasjonen er gratis

Du skal ikke betale for å få en foreløpig vurdering av saken din. Trenger du ytterligere hjelp vil de fleste få dekket sine utgifter av følgende ordninger:

 

Dekning fra forsikring

Ved trafikkulykke eller arbeidsulykke dekkes kostander til advokat av forsikringsselskapet. Tilsvarende gjelder i en rekke andre forhold.

 

Fri rettshjelp

I trygdesaker får man dekket utgifter til advokat dersom man vinner frem med en klage, eventuelt gjennom ordningen med fri rettshjelp dersom du har inntekt under kr 246 000. Tilsvarende gjelder ved en rekke andre saker ved spørsmål om erstatning.

 

Rettshjelpforsikring

Mange har rettshjelpsdekningen i innbo-/hjemforsikring evt andre forsikringer som dekker utgifter til advokat, minus en egenandel.


Andre forsikringer og erstatningssaker

Det finnes en rekke ordninger som alle har sine spesielle regler knyttet til dekning av advokatutgifter. Det vil føre for langt å behandle alle disse her.

 

No cure, no pay

Dersom du ikke får dekket dine utgifter til advokat av noen av de ordningene som er beskrevet ovenfor avtaler jeg ofte såkalt no-cure no-pay.


Dette innebærer at du ikke skal betale noe for juridisk bistand dersom du ikke vinner frem helt eller delvis i saken din.


Oppsummering

Det store flertallet av mine klienter får dekket sine utgifter til advokat.


Kontakt meg på telefon eller e-post dersom du tror jeg kan hjelpe deg.

    Det dyreste alternativet er å stå

    alene mot forsikringsselskapet

Advokat Henrik Grønhaug

Fagområder I Priser I Kontakt

Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo, telefon 924 28 497

E-post: henrik@gronhaug.no