Grønhaug      Fagområder     Priser     Kontakt                                                                                                       

Telefon 924 28 497

 

TRAFIKKULYKKE

Alle som blir skadet i trafikken kommer inn under en trafikkforsikring. Dette er i utgangspunktet en god forsikring som gir deg rett til å få dekket alle inntektstap og utgifter du får på grunn av ulykken, også dine utgifter til advokat.


Har du krav på erstatning?

I forhandlingene med forsikringsselskapet kan det bli hevdet at du selv er skyld i det som har skjedd, at du uansett ville blitt ufør på grunn av andre helseplager eller at du ikke har gjort nok for å begrense tapet ditt.


Selskapet kan da avslå, eller komme med et tilbud for "å få saken ut av verden". Skal du akseptere tilbudet, eller er det bare et forhandlingsutspill fra selskapet?


Hvordan skal erstatningen beregnes?

I de tilfellene der selskapet godkjenner at du er blitt ufør på grunn av en trafikkulykke blir spørsmålet hvordan man skal beregne erstatningen din.


Disse beregningene er ofte sammensatt og kompliserte. Hvor mye ville du ha tjent uten skaden, hvordan verdsette hjelp til ting du før kunne gjøre selv, renter og skatt for tapsperioden. Det er mange spørsmål man må ta stiling til.


Et forsikringsselskap vil naturlig nok bruke ressurser på å dokumentere hva som skal redusere erstatningen din. Tror du selskapet vil bruke tilsvarende ressurser på å finne frem til hva som skal øke erstatningen din?


Ved trafikkulykke er selskapet forpliktet til å dekke dine utgifter til advokat.


Alene står du svakt. Kontakt meg på telefon eller e-post dersom du tror jeg kan hjelpe deg.

Advokat Henrik Grønhaug

Fagområder I Priser I Kontakt

Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo, telefon 924 28 497

E-post: henrik@gronhaug.no