Grønhaug      Fagområder     Priser     Kontakt                                                                                                       

Telefon 924 28 497

 

TRYGD NAV

NAV er vårt største «forsikringsselskap» og behandler en rekke typer trygder.


Mange stønader består av kompliserte og sammensatt vilkår. Når NAV i tillegg ikke alltid har de nødvendige ressurser oppstår det feil.


To års erfaring fra NAV på forskjellige nivåer har gitt meg en grundig forståelse av NAV. Flertallet av de saken jeg går videre med blir endret.


Ved f.eks. en forsikringssak vil det normalt være NAV du har hovedkontakt med den første perioden.


NAV sin behandling av sykepengesak, yrkesskadesak osv produserer dokumentasjon som siden vil bli innhentet av ditt forsikringsselskap. Denne dokumentasjonen vil ofte virke styrende på erstatningssaken din.


Det er derfor viktig at NAV sin behandling av din sak er av god kvalitet, ikke bare for trygdesaken, men også for erstatningssaken.


Det store flertallet av mine klienter får dekket sine utgifter til advokat, mer om dette under Priser.


Kontakt meg på telefon eller e-post dersom du tror jeg kan hjelpe deg.

Advokat Henrik Grønhaug

Fagområder I Priser I Kontakt

Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo, telefon 924 28 497

E-post: henrik@gronhaug.no