Grønhaug      Fagområder     Priser     Kontakt                                                                                                       

Telefon 924 28 497

 

ANDRE FORSIKRINGER

De fleste er omfattet av en rekke forsikringer som er tegnet selv, av ektefelle, foreldre, arbeidsgiver osv, som kan komme til anvendelse ved en

ulykke/reise/sykdom og annen skade.


Det er viktig at du så tidlig som mulig skaffer deg en en oversikt over hvilke forsikringer du er omfattet av og at du melder fra til forsikringsselskapene så snart som mulig. Da unngår du foreldelse og tap av renter.


Ved uførekapital/uføreforsikring er det ofte usikkert hvordan disse skal beregnes. Selskapene velger normalt den beregningsmåten som gir lavest erstatning. Selskapene sparer betydelige beløp på dette. Tror du at ditt forsikringsselskap tenker på ditt beste?


Alene står du svakt. Kontakt meg på telefon eller e-post dersom du tror jeg kan hjelpe deg.


Advokat Henrik Grønhaug

Fagområder I Priser I Kontakt

Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo, telefon 924 28 497

E-post: henrik@gronhaug.no