Grønhaug      Fagområder     Priser     Kontakt                                                                                                       

Telefon 924 28 497

 

YRKESSKADE

Alle arbeidstakere er dekket av minst en yrkesskadeforsikring.


Dette er i utgangspunktet en god forsikring som gir deg rett til å få dekket alle inntektstap og utgifter som skaden påfører deg, også utgifter til advokat.


Når et forsikringsselskap mottar en melding om yrkesskade vil det undersøke om det du har vært utsatt for er en «ulykke», om de problemene du har fått ville ha oppstått av andre grunner som selskapet ikke er ansvarlig for osv.


Selskapet vil kanskje foreslå at saken utredes ytterligere og sende deg til en av sine leger. Er denne legen nøytral?


Dersom selskapet aksepterer at du har krav på erstatning skal det foretas en komplisert beregning. Mye informasjon skal innhentes og vurderes. Tror du forsikringsselskapet vil prioritere å finne frem til det du har krav på?


Alene står du svakt mot et forsikringsselskap.


Konsulter advokat med erfaring med ykesskadeerstatning før du aksepterer et tilbud fra et forsikringsselskap og før du aksepterer å bli undersøkt av selskapets lege.


Forsikringsselskapet er forpliktet til å dekke dine utgifter til advokat.


Kontakt meg på telefon eller e-post dersom du tror jeg kan hjelpe deg.

Advokat Henrik Grønhaug

Fagområder I Priser I Kontakt

Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo, telefon 924 28 497

E-post: henrik@gronhaug.no